Makaleler

Doç. Dr. Murat BİLGİN EVALUATION OF INTERNATIONAL LAW EDUCATION IN PERSPECTIVE OF ACADEMICIANS AND FIELD EXPERTS

https://web.archive.org/web/20200324103517id_/http://www.asosjournal.com/files/asosjournalmakaleler/ce393aaf-fe76-48b0-98ce-


Doç. Dr. Murat BİLGİN ULUSLARARASI KAMU HUKUKUNDA VERGİLENDİRME SİSTEMİ FARKLILIKLARININ YABANCI YATIRIMCI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELLİK İNCELEME

https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/a-research-on-the-effects-of-taxation-system-differences-on-foreign-investors-in-international-public-law.pdf

Doç. Dr. Murat BİLGİN

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi